Základné údaje

Podiel primárnych energ. zdrojov na dodanej elektrine v r. 2019 (%)

Slovenské elektrárne v roku 2019 celkovo vyrobili 18 865 gigawatthodín elektriny. Čistá dodávka elektriny Slovenských elektrární dosiahla 17 097 GWh. Vďaka jadrovej a vodnej energii až 92,5 % elektriny dodanej do siete bolo bez emisií CO2 – z produkcie jadrových, vodných, fotovoltických elektrární a spoluspaľovaním biomasy.

Svorková výroba jednotlivých zdrojov SE, a.s. (GWh)

Graf zobrazuje výrobu zo zdrojov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Ak si prajete zobraziť historický graf s celkovým vývojom výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku od roku 1983, kliknite sem.

Svorková výroba Slovenských elektrární, a.s. (GWh)
ROKJadrovéTepelnéVodnéGabčíkovoSpolu svorková výroba
2019 15 369 GWh 1 545 GWh 1 950 GWh n/a 18 865 GWh
2018 14 843 GWh 2 091 GWh 1 703 GWh n/a 18 638 GWh
2017 15 081 GWh 2 198 GWh 2 163 GWh n/a 19 444 GWh
2016 14 774 GWh 2 059 GWh 2 146 GWh n/a 18 981 GWh
2015 15 146 GWh 2 130 GWh 1 981 GWh 448 GWh 19 707 GWh
2014 15 499 GWh 2 216 GWh 2 006 GWh 2 043 GWh 22 105 GWh
2013 15 720 GWh 2 285 GWh 1 896 GWh 2 619 GWh 22 843 GWh
2012 15 495 GWh 2 578 GWh 1 711 GWh 2 459 GWh 22 245 GWh
2011 15 411 GWh 2 664 GWh 1 947 GWh 1 910 GWh 21 934 GWh
2010 14 574 GWh 2 635 GWh 2 880 GWh 2 375 GWh 22 463 GWh

Výroba a dodávka tepla

Výroba tepla je založená prevažne na kombinovanej výrobe elektriny a tepla. V roku 2019 Slovenské elektrárne vyrobili 802 GWh tepla pre teplárenské účely. Z tohto bolo v lokalite AE Bohunice vyrobených 445 GWh a v Elektrárňach Nováky 270 GWh. Ostatné prevádzky Slovenských elektrární vyrobili 87 gigawatthodín tepla.