Poľsko

Slovenské elektrárne, Spółka Akcyjna branch in Poland

Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
NIP 107-001-47-23
Regon 141916014
POLSKA

T: +48 22 128 7080
F: +48 22 128 7081

Grzegorz Biczel
Dyrektor oddziału

M: +48 78 450 7273
T: +48 22 128 7085
grzegorz.biczel@seas.sk

Łukasz Ciura
Senior Trader

M: +48 660 453 093
T: +48 22 128 7086
F: +48 22 128 7081
lukasz.ciura@enel.com

Maciej Celjowski
Trader

T: +48 22 128 7087
F: +48 22 128 6701
maciej.celjowski@enel.com

Karolina Danielska
Specjalistą back office – hurtownie

T: +48 22 128 7082
F: +48 22 128 6701
karolina.danielska@enel.com

Beata Szczęsna
Specjalistą back office

T: +48 22 128 7083
F: +48 22 128 6701
beata.szczesna@enel.com