Vedľajšie energetické produkty

Slovenské elektrárne ponúkajú na odpredaj certifikované vedľajšie energetické produkty z tepelných elektrární Elektrárne Nováky a Elektrárne Vojany a z jadrových elektrární AE Mochovce a AE Bohunice.

ENERGETICKÉ PRODUKTY

Klasické elektrárne:

  • klasický popol
  • energosadrovec
  • stabilizát
  • škvára / škváropopolová zmes

Jadrové elektrárne:

  • kaly z chemickej úpravy vody

Využitie:

  • pri výrobe stavebných materiálov (napr. cement, pórobetón, tehliarske výrobky, sadrokartón,)
  • pri výrobe stabilizačných a hydroizolačných zmesí do podložia násypu pozemnej komunikácie,
  • pri výrobe materiálov na cesty a iné inžinierske stavby,
  • aj na poľnohospodárske účely za účelom úpravy pH pôdy.

V prípade záujmu o bližšie informácie (certifikáty, množstvá, kvalitatívne vlastnosti a pod.), prosíme, vyplňte a odošlite online formulár.

Žiadosť o informácie: Vedľajšie energetické produkty

?
?
?
?
?
?
?
 
?