Základné informácie

Produkujeme dve tretiny z celkovej výroby elektrickej energie v SR.

Energetika na Slovensku

4112 MWe výkonu. Prevádzkujeme 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 solárne elektrárne.