Základné informácie

Produkujeme 69 % z celkovej výroby elektrickej energie na území Slovenska.

Energetika na Slovensku

4 081 MWe výkonu. Prevádzkujeme 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 solárne elektrárne.