Remit udalosť
SK421_SE_HCVG06_000000034_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_HCVG06_000000034_002
Stav udalosti Zrušená
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 19.03.2019 14:31:30
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 17.03.2019 09:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 17.03.2019 18:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Iné vplyvy
Poznámky
Typ paliva Hydro Pumped Storage
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa CVAH TG6
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--HCVG06---M
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Čierny Váh