Remit udalosť
SK421_SE_HCVG05_000000014_003

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_HCVG05_000000014_003
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Prenosová udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 30.01.2018 20:51:19
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 30.01.2018 18:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 30.01.2018 20:50:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Hydro Pumped Storage
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa CVAH TG5
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--HCVG05---R
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Čierny Váh