Remit udalosť
SK421_SE_HCVG04_000000025_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_HCVG04_000000025_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 20.02.2019 08:13:48
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 14.01.2019 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 18.02.2019 14:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Bežná oprava
Poznámky
Typ paliva Hydro Pumped Storage
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa CVAH TG4
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--HCVG04---W
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Čierny Váh