Remit udalosť
SK421_SE_HCVG04_000000013_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_HCVG04_000000013_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 17.01.2018 14:51:44
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 17.01.2018 10:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 17.01.2018 14:43:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Hydro Pumped Storage
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa CVAH TG4
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--HCVG04---W
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Čierny Váh