Remit udalosť
SK421_SE_HCVG03_000000016_005

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_HCVG03_000000016_005
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 26.09.2019 15:49:07
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 26.08.2019 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 26.09.2019 13:40:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Bežná oprava
Poznámky
Typ paliva Hydro Pumped Storage
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa CVAH TG3
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--HCVG03---0
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Čierny Váh