Remit udalosť
SK421_SE_HCVG02_000000027_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_HCVG02_000000027_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 12.08.2020 08:52:18
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 19.08.2020 12:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 19.08.2020 12:30:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Hydro Pumped Storage
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa CVAH TG2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--HCVG02---5
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Čierny Váh