Remit udalosť
SK421_SE_HCVG01_000000020_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_HCVG01_000000020_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 07.12.2018 10:23:01
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 07.12.2018 08:32:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 07.12.2018 10:20:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Hydro Pumped Storage
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa CVAH TG1
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--HCVG01---A
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Čierny Váh