Remit udalosť
SK421_SE_HCVG01_000000005_007

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_HCVG01_000000005_007
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 20.07.2018 16:30:01
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 16.07.2018 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 20.07.2018 16:30:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Bežná oprava
Poznámky
Typ paliva Hydro Pumped Storage
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa CVAH TG1
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--HCVG01---A
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Čierny Váh