Remit udalosť
SK421_SE_EVOG16_000000012_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EVOG16_000000012_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 02.05.2018 22:54:15
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 02.05.2018 21:18:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 02.05.2018 22:15:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky spalinový ventilátor
Typ paliva Fossil Hard Coal
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EVO B6
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EVOG16---5
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Vojany