Remit udalosť
SK421_SE_EVOG16_000000009_003

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EVOG16_000000009_003
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 30.01.2018 18:45:22
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 30.01.2018 17:29:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 30.01.2018 18:44:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Hard Coal
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EVO B6
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EVOG16---5
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Vojany