Remit udalosť
SK421_SE_EVOG16_000000004_006

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EVOG16_000000004_006
Stav udalosti Zrušená
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 29.06.2018 17:06:48
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 06.05.2018 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 31.05.2018 23:59:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Generálna oprava
Poznámky
Typ paliva Fossil Hard Coal
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EVO B6
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EVOG16---5
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Vojany