Remit udalosť
SK421_SE_EVOG15_000000025_005

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EVOG15_000000025_005
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 18.03.2020 14:43:33
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 18.03.2020 13:16:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 18.03.2020 14:16:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Hard Coal
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EVO B5
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EVOG15---A
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Vojany