Remit udalosť
SK421_SE_EVOG15_000000014_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EVOG15_000000014_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 27.08.2018 02:08:14
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 27.08.2018 01:06:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 27.08.2018 02:06:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 45.00
Dostupný výkon (MW) 65.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Hard Coal
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EVO B5
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EVOG15---A
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Vojany