Remit udalosť
SK421_SE_ENOG02_000000058_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG02_000000058_002
Stav udalosti Zrušená
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 13.10.2019 19:50:41
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 13.10.2019 18:16:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 13.10.2019 23:59:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 75.00
Dostupný výkon (MW) 35.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG02---T
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky