Remit udalosť
SK421_SE_ENOG02_000000052_003

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG02_000000052_003
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 01.07.2019 05:13:09
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 30.06.2019 04:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 01.07.2019 04:02:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 72.00
Dostupný výkon (MW) 38.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG02---T
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky