Remit udalosť
SK421_SE_ENOG02_000000049_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG02_000000049_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 19.05.2019 07:21:52
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 18.05.2019 00:26:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 19.05.2019 06:58:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG02---T
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky