Remit udalosť
SK421_SE_ENOG02_000000048_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG02_000000048_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 08.03.2019 00:38:32
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 03.03.2019 00:33:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 09.03.2019 23:59:59
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 88.00
Dostupný výkon (MW) 22.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG02---T
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky