Remit udalosť
SK421_SE_ENOG02_000000026_004

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG02_000000026_004
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 20.04.2018 10:13:09
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 17.04.2018 21:28:09
Koniec udalosti / Koniec odstávky 20.04.2018 10:06:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG02---T
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky