Remit udalosť
SK421_SE_ENOG02_000000025_004

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG02_000000025_004
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 05.04.2018 20:42:17
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 05.04.2018 00:22:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 05.04.2018 20:38:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG02---T
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky