Remit udalosť
SK421_SE_ENOG01_000000079_009

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG01_000000079_009
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 13.10.2020 03:28:06
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 03.10.2020 00:25:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 12.10.2020 23:39:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Iné vplyvy
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B1
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG01---Y
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky