Remit udalosť
SK421_SE_ENOG01_000000020_007

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG01_000000020_007
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 26.09.2017 20:33:12
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 23.09.2017 19:59:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 26.09.2017 20:32:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B1
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG01---Y
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky