Remit udalosť
SK421_SE_EMOU02_000000015_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOU02_000000015_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 08.10.2019 08:17:41
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 09.10.2019 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 12.10.2019 00:30:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 470.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 470.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Predĺženie opravy
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EMOU02
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce