Remit udalosť
SK421_SE_EMOU02_000000009_003

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOU02_000000009_003
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 16.02.2019 12:46:44
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 16.02.2019 05:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 16.02.2019 17:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 200.00
Dostupný výkon (MW) 270.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 470.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EMOU02
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce