Remit udalosť
SK421_SE_EMOU02_000000008_005

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOU02_000000008_005
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 31.12.2018 03:09:20
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 30.12.2018 02:02:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 31.12.2018 05:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 310.00
Dostupný výkon (MW) 160.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 470.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EMOU02
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce