Remit udalosť
SK421_SE_EMOU01_000000013_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOU01_000000013_002
Stav udalosti Zrušená
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 10.09.2019 06:18:32
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 10.09.2019 05:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 10.09.2019 21:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 144.00
Dostupný výkon (MW) 326.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 470.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO B1
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EMOU01
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce