Remit udalosť
SK421_SE_EMOU01_000000010_007

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOU01_000000010_007
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 07.04.2020 21:08:42
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 28.03.2020 02:59:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 14.04.2020 20:30:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 470.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 470.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Generálna oprava
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO B1
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EMOU01
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce