Remit udalosť
SK421_SE_EMOU01_000000007_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOU01_000000007_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 20.11.2018 21:14:50
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 20.11.2018 21:05:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 21.11.2018 12:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 150.00
Dostupný výkon (MW) 320.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 470.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO B1
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EMOU01
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce