Remit udalosť
SK421_SE_EMOG22_000000007_004

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG22_000000007_004
Stav udalosti Zrušená
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 25.10.2020 18:05:19
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 25.10.2020 05:08:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 25.10.2020 16:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 235.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG22
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG22---Q
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce