Remit udalosť
SK421_SE_EMOG22_000000005_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG22_000000005_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 17.10.2020 09:13:54
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 18.10.2020 04:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 18.10.2020 14:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 235.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG22
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG22---Q
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce