Remit udalosť
SK421_SE_EMOG22_000000003_003

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG22_000000003_003
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 12.09.2019 10:41:02
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 07.10.2020 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 05.11.2020 23:59:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 235.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Rekonštrukcia
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG22
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG22---Q
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce