Remit udalosť
SK421_SE_EMOG22_000000001_006

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG22_000000001_006
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 05.02.2018 21:50:12
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 04.02.2018 22:18:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 05.02.2018 21:46:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 235.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG22
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG22---Q
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce