Remit udalosť
SK421_SE_EMOG21_000000005_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG21_000000005_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 29.10.2020 17:29:47
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 29.10.2020 12:30:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 29.10.2020 17:27:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 235.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG21
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG21---V
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce