Remit udalosť
SK421_SE_EMOG11_000000003_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG11_000000003_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 06.08.2020 07:36:23
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 27.02.2021 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 26.03.2021 23:59:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 235.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Rekonštrukcia
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG11
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG11---0
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce