Remit udalosť
SK421_SE_EMOG11_000000002_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG11_000000002_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 16.04.2020 12:26:39
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 16.04.2020 10:44:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 16.04.2020 11:24:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 50.00
Dostupný výkon (MW) 185.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG11
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG11---0
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce