Remit udalosť
SK421_SE_EBOU04_000000015_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOU04_000000015_002
Stav udalosti Zrušená
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 07.05.2020 13:20:39
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 16.05.2020 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 09.06.2020 23:59:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 500.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 500.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Generálna oprava
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO B4
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EBOU04
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice