Remit udalosť
SK421_SE_EBOU04_000000010_003

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOU04_000000010_003
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 22.08.2018 11:57:35
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 25.05.2019 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 12.06.2019 23:59:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 500.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 500.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Generálna oprava
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO B4
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EBOU04
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice