Remit udalosť
SK421_SE_EBOU04_000000009_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOU04_000000009_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 25.06.2018 13:45:16
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 25.06.2018 10:50:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 25.06.2018 13:30:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 500.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 500.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO B4
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EBOU04
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice