Remit udalosť
SK421_SE_EBOU03_000000008_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOU03_000000008_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 17.07.2019 10:45:34
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 17.07.2019 09:45:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 18.07.2019 06:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 160.00
Dostupný výkon (MW) 340.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 500.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO B3
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EBOU03
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice