Remit udalosť
SK421_SE_EBOU03_000000007_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOU03_000000007_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 23.08.2018 20:03:46
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 24.08.2018 03:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 24.08.2018 12:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 470.00
Dostupný výkon (MW) 30.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 500.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Iné vplyvy
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO B3
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EBOU03
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice