Remit udalosť
SK421_SE_EBOU03_000000005_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOU03_000000005_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 13.07.2018 13:49:55
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 13.07.2018 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 13.07.2018 13:43:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 500.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 500.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Predĺženie opravy
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO B3
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EBOU03
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice