Remit udalosť
SK421_SE_EBOG42_000000004_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOG42_000000004_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 02.11.2019 11:51:57
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 02.11.2019 10:27:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 02.11.2019 11:36:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 250.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 250.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO TG42
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EBOG42---2
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice