Remit udalosť
SK421_SE_EBOG42_000000002_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOG42_000000002_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 29.06.2018 10:53:54
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 01.07.2018 06:30:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 01.07.2018 10:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 60.00
Dostupný výkon (MW) 190.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 250.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO TG42
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EBOG42---2
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice