Remit udalosť
SK421_SE_EBOG41_000000001_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOG41_000000001_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 24.11.2020 13:54:26
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 28.11.2020 05:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 28.11.2020 18:30:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 110.00
Dostupný výkon (MW) 140.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 250.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO TG41
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EBOG41---7
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice