Remit udalosť
SK421_SE_EBOG31_000000004_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOG31_000000004_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 27.08.2020 00:09:09
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 26.08.2020 23:59:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 27.08.2020 06:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 250.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 250.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO TG31
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EBOG31---D
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice