Remit udalosť
SK421_SE_EBOG31_000000003_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOG31_000000003_002
Stav udalosti Zrušená
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 28.10.2019 23:31:40
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 27.10.2019 14:18:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 28.10.2019 23:59:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 250.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 250.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO TG31
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EBOG31---D
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice