Povoľovanie vstupov pracovníkov, vozidiel a prenosu materiálov

Podmienky pre povoľovanie vstupov pracovníkov, vozidiel a prenosu materiálov do Slovenských elektrární sú uvedené v článku 3 Bezpečnostno-technických podmienok plnenia (BTP).

V prípade potreby vybavenia povolenia vstupov pracovníkov, vozidiel a prenosu materiálov do závodov (okrem MO34) a riaditeľstva SE postupujte podľa Návodu pre dodávateľov: povoľovanie vstupov pracovníkov, vozidiel a prenosu materiálov.

Formuláre, ktoré je potrebné vyplniť pre účely povolenia vstupu, sú k dispozícii na stiahnutie nižšie na tejto stránke. (Tieto formuláre je potrebné vyplniť aj v prípade povolenia vstupu, vjazdu a prenosu materiálov do závodu MO34.)

V prípade nejasností súvisiacich s vybavovaním povolenia vstupov je možné kontaktovať oprávnenú osobu Slovenských elektrární, ktorá je uvedená v zmluve so Slovenskými elektrárňami, resp. manažéra zmluvy.